Human

Documentaireserie door Heddy Honigmann, waarin zij het verhaal van haar buurtgenoten vertelt. In een tijd waarin vaak de nadruk wordt gelegd op de verdeeldheid in Nederland – moslim versus niet-moslim, arm versus rijk, links versus rechts – zoekt zij naar mensen die de clichés overstijgen.

Research 

Gabriella Adèr | Westside Stories
Related Projects
Gabriella Adèr | De Tiende Telg